Change the world

Faculty of Law

EDITORIAL NOTE / REDAKSIONELE NOTA

OBITER is published triannually and welcomes contributions in English or Afrikaans.

Contributions are received throughout the year and will be subject to peer-review prior to being accepted for publication. An English summary not exceeding 300 words must accompany the submission of full-length articles, which must preferably not exceed 7000 words.

All contributions must be sent via email to Adriaan.VanDerWalt@mandela.ac.za (Editor) a file written in a recent version of Microsoft Word. It may be required that a hard copy of a contribution be sent to the following address: The Editor, OBITER, Faculty of Law, PO Box 77000, Nelson Mandela University, Port Elizabeth, 6031.

Page charges will be levied. The tariff is R150,00 per page with a minimum of R800,00 per contribution.

A request for subscription to OBITER should be forwarded to Prof Adriaan van der Walt at the above-mentioned address.

 OBITER word drie keer per jaar gepubliseer en bydraes word verwelkom in Afrikaans of Engels.

Bydraes word reg deur die jaar ontvang en is onderhewig aan kollegiale beoordeling voordat hulle vir publikasie aanvaar kan word. Artikels moet vergesel wees van ’n kort opsomming in Engels wat nie 300 woorde mag oorskry nie.

Artikels moet verkieslik nie 7000 woorde oorskry nie. Alle bydraes moet via e-pos aan Adriaan.VanDerWalt@mandela.ac.za (Redakteur) gestuur word in leer getik volgens die jongste weergawe van “Microsoft Word”. Harde kopieë mag gestuur word en gerig word aan: Die Redakteur, OBITER, Fakulteit Regte, Posbus 77000, Nelson Mandela Universiteit, Port Elizabeth 6031.

Bladgelde word gehef. Die tarief is R150,00 per bladsy met ’n minimum van R800,00 per bydrae.

Intekening op OBITER moet gerig word aan Prof Adriaan van der Walt by die bogemelde adres.

 

Subscription for 2018 ─ Inskrywingsgeld vir 2018

R460 for three volumes / vir drie volumes (postage and VAT included / posgeld en BTW ingesluit)

Contact information
Files you can download